Magalhães, C. M. «TVE E Escolas, Uma relação a Ser construída. Propostas Para Projetos Entre As TVs Educativas E Escolas Do Ensino Locais». Revista De La Asociación Española De Investigación De La Comunicación, Vol. 3, n.º 5, febrero de 2016, doi:10.24137/raeic.3.5.9.