Ferreira, K. de L. y de Oliveira Lima, M. Érica (2022) «Eleições 2020 e pandemia: propaganda política e interação entre candidatos e eleitores no Facebook», Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 9(Especial), pp. 187-210. doi: 10.24137/raeic.9.e.11.