Álvares, C. (2014) «Articulando o individual com o colectivo: experiência e memória na investigação feminista», Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 1(2), pp. 6-8. doi: 10.24137/raeic.1.2.2.