Magalhães, C. M. (2016) «TVE e Escolas, uma relação a ser construída. Propostas para projetos entre as TVs Educativas e Escolas do Ensino locais», Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 3(5). doi: 10.24137/raeic.3.5.9.