Ferreira, K. de L., & de Oliveira Lima, M. Érica. (2022). Eleições 2020 e pandemia: propaganda política e interação entre candidatos e eleitores no Facebook. Revista De La Asociación Española De Investigación De La Comunicación, 9(Especial), 187-210. https://doi.org/10.24137/raeic.9.e.11