• Name: Carlos Toural
  • Address: Facultade de Ciencias da Comunicación
    Avda. Castelao s/n
    15782 - Santiago de Compostela
    A Coruña - España
  • Title: Editor
  • affiliation: Universidad de Santiago de Compostela
  • Teléfono 881816558